ประวัติความเป็นมา

 • ESTABLISHMENT OF THE FIRST CAMPUS OF SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK
 • ESTABLISHMENT OF THE FIRST CAMPUS OF SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK
  ปีแห่งการก่อตั้ง และ เริ่มก่อสร้างสาขาแรกของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ.
  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB) สาขาแรก ก่อสร้างขึ้นบนพื้นที่ 3 ไร่ ในเขตเอกมัย, กรุงเทพมหานคร และมีนักเรียนจำนวน 35 คนในตอนนั้น
 • OFFICIAL OPENING OF THE FIRST CAMPUS OF SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK
 • OFFICIAL OPENING OF THE FIRST CAMPUS OF SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK
  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ ได้ทำการเปิดสาขาแรกอย่างเป็นทางการ
  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ ได้มีพิธีเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2002 โดย พณฯ ท่าน จัน เฮง วิง, เอกอัคราชทูตแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
 • SINGAPORE EXAMINATIONS AND ASSESSMENT BOARD
 • SINGAPORE EXAMINATIONS AND ASSESSMENT BOARD
  การสอบและประเมินผลของตามแบบประเทศสิงคโปร์
  SISB ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการสอบและประเมินผลของสิงคโปร์ (SEAB) เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการสำหรับการตรวจสอบโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ (iPSLE)
 • INAUGURAL SINGAPORE INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL LEAVING EXAMINATION (IPSLE)
 • INAUGURAL SINGAPORE INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL LEAVING EXAMINATION (IPSLE)
  โรงเรียนประถมศึกษาระดับสูงแห่งแรกจากสิงคโปร์ (IPSLE)
  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ เป็นโรงเรียนแรกที่ได้รับการรับรองจาก iPSLE ให้สามารถดำเนินสอบได้เต็มรูปแบบ
 • EXPANSION OF SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL EKKAMAI
 • EXPANSION OF SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL EKKAMAI
  การขยายตัวของสิงคโปร์โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สาขาเอกมัย
  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพสาขาเอกมัย ได้ก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 และขยายพื้นที่จาก 3 ไร่ เป็น 5 ไร่
 • EMBARKATION OF NEW SECONDARY SCHOOL PROJECT
 • EMBARKATION OF NEW SECONDARY SCHOOL PROJECT
  โครงการต่อยอดโรงเรียนสู่การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
  ด้วยการเติบโตของจำนวนนักเรียนถึง 500 คน SISB ได้ลงทุน 250 ล้านบาทเพื่อสร้างสาขาที่ 2 บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ (17,000 ตารางเมตร) ในเขตประชาอุทิศกรุงเทพฯ และสาขานี้เป็นสาขาแรก ที่มีระดับมัธยมศึกษา
 • ONESQA
 • ONESQA
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ
  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB) ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน คุณภาพการศึกษาแห่งชาติ (ONESQA) ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
 • ACCREDITATIONS
 • ACCREDITATIONS
  การรับรองจากสมาคมและองค์กรต่างๆ

  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB) ได้รับการรับรองจาก Council of International Schools (CIS)


  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB) ได้รับการรับรองจาก Cambridge International Examinations (CIE) เพื่อทำการสอบ IGCSE


  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB) ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศจีนให้เป็นศูนย์ทดสอบความสามารถทางภาษาจีนสำหรับนักเรียน

 • GRAND OPENING OF FLAGSHIP CAMPUS
 • GRAND OPENING OF FLAGSHIP CAMPUS
  เปิดตัวอย่างอลังการของสาขาหลักโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB)

  30 มกราคม 2555 เด็กนักเรียนกว่า 500 คน ได้ย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาประชาอุทิศ ซึ่งเป็นสาขาหลักแห่งใหม่


  10 กุมภาพันธ์ 2555 มีการเปิดตัวรูปปั้นสิงโตใน โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาประชาอุทิศ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการโดย นายปีเตอร์ ชานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำราชอาณาจักรไทย


  7 มิถุนายน 2555 การเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาประชาอุทิศ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


  กรกฎาคม 2012 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาเอกมัย เปิดตัวอีกครั้ง ในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนสำหรับเด็กเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล

 • LAUNCH OF SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL SUVARNABHUMI
 • LAUNCH OF SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL SUVARNABHUMI
  การเปิดตัวโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาสุวรรณภูมิ

  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) ได้เปิดสาขาที่ 3 คือสาขาสุววณภูมิ ซึ่งเนื้อที่ถึง 8 ไร่


  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาประชาอุทิศ ได้รับการรับรองจาก Cambridge International Examinations (CIE) ให้สามารถดำเนินการสอบ Cambridge International A Levels ได้


  นักเรียนกลุ่มแรกได้ทำการสอบ IGCSE


  SISB ได้ลงทุนสร้างอาคาร SISB บนพื้นที่ 1.25 ไร่ ที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาประชาอุทิศ (พื้นที่ใช้สอย 2,200 ตารางเมตร) ซึ่งให้บริการแก่กลุ่ม Nursery 1 และ บริษัท SISB จำกัด ซึ่งถือเป็นอาคารสำนักงานของ SISB

 • OFFICIAL OPENING OF SISB BUILDING
 • OFFICIAL OPENING OF SISB BUILDING
  การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของตึก SISB

  อาคาร SISB Building ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดย พณฯท่าน คุณหญิง เชา ซิว ซาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557


  ทำการเปิดส่วนขยายพื้นที่ใหม่ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาประชาอุทิศ ได้ลงทุนก่อสร้างอาคารเรียนใหม่มูลค่า 500 ล้านบาท บนพื้นที่ 9.5 ไร่ (พื้นที่สร้างขึ้นใหม่ 20,000 ตรม.) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยในพื้นที่ประกอบไปด้วย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สปอร์ตคอมเพล็กซ์ อาคารโรงละคร และหอพักสำหรับนักเรียนประจำ

 • FOUNDATION STONE LAYING CEREMONY AT SISB PRACHA UTHIT
 • FOUNDATION STONE LAYING CEREMONY AT SISB PRACHA UTHIT
  พิธีวางศิลาฤกษ์ที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาประชาอุทิศ
  ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาประชาอุทิศ โดยมี นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558
 • SISB COMMEMORATES 15th ANNIVERSARY
 • SISB COMMEMORATES 15th ANNIVERSARY
  SISB ฉลองครบรอบ 15 ปี

  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาเอกมัย ได้ทำการปรับปรุงห้องเรียนสำหรับระดับ อนุบาลและประถม เพื่อให้ห้องเรียนมีความสวยงามและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน


  พิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียน นานาชาติแห่งแรกของสิงคโปร์ที่เปิดตัวในภาคเหนือ มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


  SISB 15th Anniversary - SISB ฉลองครบรอบ 15 ปีแห่งการก่อตั้งด้วย อีเว้นท์การเฉลิมฉลอง ที่ยิ่งใหญ่

 • SISB OPENED ITS FOURTH 5-RAI CAMPUS, SISB CHIANGMAI
 • SISB OPENED ITS FOURTH 5-RAI CAMPUS, SISB CHIANGMAI
  SISB เปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสาขาที่ 4 บนพื้นที่กว่า 5 ไร่
  การเปิดสาขาครั้งแรกของ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) ที่เป็นนอกเขตกรุงเทพ มหานคร โดยได้เปิดสาขาที่ภาคเหนือของประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่ สาขาที่มีพื้นที่กว่า 5 ไร่และมีชั้นเรียนสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2 ถึง 12 ปี (ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา) สาขาเชียงใหม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ จีน และ ไทยที่ไม่เหมือนใคร รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำ ห้องอเนกประสงค์ สนามกีฬา โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องทดลอง ทางวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ และ หัตถกรรม ห้องคอมพิวเตอร์ และสนามเด็กเล่น
 • SISB OPENED ITS FIFTH 8-RAI CAMPUS, SISB THONBURI
 • SISB OPENED ITS FIFTH 8-RAI CAMPUS, SISB THONBURI
  SISB เปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาธนบุรี ซึ่งเป็นสาขาที่ 5 บนพื้นที่กว่า 8 ไร่
  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาธนบุรี เป็นโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์แห่งแรก ที่เปิดตัวในเขตธนบุรี สาขาธนบุรีได้เปิดสอนสำหรับเด็กอายุระหว่าง 2 ถึง 12 ปี (ระดับอนุบาล - อนุบาลถึงระดับประถมศึกษา) โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ (SISB) สาขาธนบุรีนำเสนอ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จีน และไทย ที่ไม่เหมือนใครพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำขนาด 25 เมตร ห้องโถงอเนกประสงค์ในร่ม โรงอาหารขนาดใหญ่ ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องศิลปะหัตถกรรม ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และสนามเด็กเล่น
 • 9 กรกฏาคม 2561
 • 9 กรกฏาคม 2561
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (พระยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารศูนย์แสดงศิลปะ-การแสดง และหอประชุม (Creative Arts and Media Centre) และพระราชทานชื่ออาคารว่า “ศิลปาภิรมย์” ซึ่งหมายถึงอาคารซึ่งเป็นแหล่งเพลิดเพลินในงานศิลปะ